Hướng dẫn cài đặt công cụ ký số để kê khai và nộp thuế điện tử mới nhất

Khi truy cập thuedientu.gdt.gov.vn gặp lỗi này

Thuedientu Soft

Tải và cài đặt bộ eSigner version 1.0.9:

+ Server cksvietnam.vn: tải về
+ Server fshare: tải về

Thuedientu Soft 2

Next để cài đặt

Thuedientu Soft 3

Tick vào ô chạy TCTESingerjava => Finish

Tắt trình duyệt rồi mở lại vào thuedientu.gdt.gov.vn