BHXH

VIN-BHXH xin gửi tới Quý khách hàng, đối tác bảng báo giá dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử VIN-BHXH cơ bản (Ký số bằng USB Token)

STT MÃ GÓI BASIC THỜI HẠN SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG GIÁ NIÊM YẾT
1 VIN-BHXH-1Y-20 1 năm Tối đa 20 lao động 300.000
2 VIN-BHXH-2Y-20 2 năm Tối đa 20 lao động 500.000
3 VIN-BHXH-3Y-20 3 năm Tối đa 20 lao động 700.000
4 VIN-BHXH-1Y-100 1 năm Từ 21 đến 100 lao động 450.000
5 VIN-BHXH-2Y-100 2 năm Từ 21 đến 100 lao động 700.000
6 VIN-BHXH-3Y-100 3 năm Từ 21 đến 100 lao động 1.000.000
7 VIN-BHXH-1Y-T100 1 năm Trên 100 lao động 950.000
8 VIN-BHXH-2Y-T100 2 năm Trên 100 lao động 1.900.000
9 VIN-BHXH-3Y-T100 1 năm Trên 100 lao động 2.400.000

Lưu ý

– Dịch vụ phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử VIN-BHXH là dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng VAT

– Trường hợp phát sinh thêm yêu cầu tùy biến giao diện, chức năng hoặc tính hợp hệ thống sẽ được báo giá riêng

BẢNG GIÁ GÓI LAO ĐỘNG VƯỢT MỨC

STT SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG SỐ LƯỢNG TĂNG TỐI ĐA PHỤ PHÍ THEO THỜI HẠN CÒN LẠI
1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
1 Tối đa 20 lao động 10 Liên hệ Liên hệ Liên hệ
2 Từ 21 đến 100 lao động 20 Liên hệ Liên hệ Liên hệ

Lưu ý

– Bảng giá chỉ áp dụng cho trường hợp đơn vị phát sinh thêm lao động vượt mức gọi đăng ký

– Phụ phí này chỉ tính 1 lần cho 1 kỳ dịch vụ

Menu